Inschrijvingsfiche - enkel voor NIEUWE personen!

Als je meerdere (nieuwe) mensen binnen hetzelfde gezin wenst in te schrijven, maak dan eerst de hoofdinschrijving aan en noteer zeker je gekozen gebruikersnaam.
Als de hoofdinschrijving al bestaat of is aangemaakt, kan je op dit formulier aanvinken dat het om een gezinslid gaat, en deze gebruikersnaam vermelden zodat we die kunnen koppelen.

Heb je liever een aparte login voor elke inschrijving, dan kan je iedereen apart inschrijven zonder de gebruikersnaam van de hoofdinschrijving mee te geven en zonder aan te vinken dat het om een gezinslid gaat.
Hou er wel rekening mee dat elke login een eigen uniek e-mailadres dient te hebben. Je kan dus geen meerdere logins aanmaken met hetzelfde e-mailadres. Als je inlogt met de hoofdinschrijving, kan je in Dojoscan alle gezinsleden zien.

Gelieve dit formulier enkel te gebruiken voor NIEUWE personen, dus enkel voor het inschrijven van personen die nog niet gekend zijn bij ons.


(gezinslid van een bestaand lid en woont op zelfde adres)
(indien je aangegeven hebt nog gezinsleden te willen inschrijven, kom je hierna op een nieuw invulscherm terecht)
Terug naar de homepagina
2021-2024 It's a Boone thing
 
v 1.6.7 (05/07/2024)